E muamua o avatu taku fakafetai lasi ki te Development Bank of Tuvalu (DBT) mo te fesoasoani ki taku atiakega, pisinisi faika. Au seai saku galuega tumau (unemployed), tela ne mafaufau au ke kamata taku atiakega faika. Ne seki mafai ne au o kamata taku atiakega me se lava i taku fakatauga tupe. Fanaka ei te mafaufauga ke taumafai au o fakafonu aku tusi fakatagi kite DBT mo se fesoasoani tupe mo kamata kiei taku atiakega ite tausaga 2019.

Fakafetai au ki te DBT me ne talia taku fakatagi tela ne mafai ei ne au o maua ne tupe kaitalafu mo kamata kiei taku atiakega. Mai tupe kaitalafu konei ne mafai ei o togi taku poti mote masini (Out-board motor). Ite vaitaimi nei ko teletele fakalei taku pisinisi kae e fiafia foki au me ko isi ne aku tupe totino e maua mai taku atiakega mo tausi toku kaiga. Fakafetai lasi DBT.

Kiliona Siale: KI Fishing Ltd